Tuesday, December 6, 2022

Sunday, December 4, 2022

China Armed Escort - Bao biao (1976)

Chen Ming-Hua(保鑣)   นางพญาเปาเปียว

 ขอขอบคุณใบปิดภาษาไทยจาก fb.เดียวดาย เดียวดาย ดักดาน มา ณ ที่นี้ด้วยครับ   
Thanks the poster from fb.เดียวดาย เดียวดาย ดักดาน

The Bravest Revenge - longhu dou (1970)

Chien Lung(武林龍虎鬥)     ศึกนางพญามังกร


ขอขอบคุณใบปิดภาษาไทยจาก อ.ขาม มา ณ ที่นี้ด้วยครับ         
Thanks the poster from FB. KampolSaturday, December 3, 2022

The Bloody Fight - Quan men (1972)

Ng Tan(拳門)    สิงห์สยามถล่มคาราเต้ขอขอบคุณใบปิดภาษาไทยจาก fb.Thai Movie Posters  มา ณ ที่นี้ด้วยครับ         
Thanks the poster from fb.Thai Movie Posters

Friday, December 2, 2022

Thursday, December 1, 2022

Wednesday, November 30, 2022

Funny Family - Wanpi jiazu (1986)

Kevin Chu Yen-Ping(頑皮家族)       เฉิ่มแล้วต้องชั้วะ


ขอขอบคุณใบปิดภาษาไทยจาก Jub Classic Movie  มา ณ ที่นี้ด้วยครับ        
Thanks the poster from Jub Classic Movie