Thursday, February 27, 2014

Win Them All - Da xiao tong chi (1973)

Go Bo-Shu  (大小通吃)            ใหญ่เล็กกินเรียบ 

Thanks for the great poster Mr.Kampol Niyomthai 
ขอขอบคุณสุดยอดใบปิดจากท่านอาจารย์ขาม กำพล นิยมไทย เป็นอย่างสูงครับ

Wednesday, February 26, 2014

The Twelve Gold Medallions - Shi er jin pai (1970)

Ching Gong   (十二金牌)            12 ป้ายทอง


Thanks for the great poster Mr.Kampol Niyomthai
ขอขอบคุณสุดยอดใบปิดจากท่านอาจารย์ขาม กำพล นิยมไทย เป็นอย่างสูงครับ

Devil Hunters - Lie mo qun ying (1989)

Tony Liu Jun-Guk (獵魔群英)         เชือด เชือด...เดือด เดือด


Ghost Legend - Ma yi chuan qi (1990)

Ng Min-Kan (麻衣傳奇)          ผีกัดต่อสัญญากัด 


Special thanks, the poster from Jub Classic Movie

Tuesday, February 25, 2014

Wednesday, February 19, 2014

Wrath of the Sword - Nu jian kuang dao (1970)

Wu Ma  (怒劍狂刀)            ดาบจอมเทวฤทธิ์


ขอขอบคุณใบปิดภาษาไทยจาก Thai Movie Poster


Tuesday, February 18, 2014

Lackey and the Lady Tiger - She mao he hun xing quan (1980)

Siao Lung , Norman Law Man  (蛇貓鶴混形掌)           สอนแมวให้เป็นมังกร


ขอขอบคุณใบปิดฉบับภาษาไทยจาก Jub Classic Movie


Monday, February 17, 2014

Assassin - Ci ke (1976)

Larry Tu Chong-Hsun  (刺客)       2 สมิงสาวจอมพิฆาต / พิฆาตมือกระบี่


ขอขอบคุณสุดยอดใบปิดจากท่านอาจารย์ขาม  กำพล นิยมไทย เป็นอย่างสูงครับSunday, February 16, 2014

Challenge of Death - Long quan she shou dou zhi zhu (1978)

Lee Tso-Nam  (龍拳蛇手鬥蜘蛛)               ไอ้แมลงมุมพันมือ 


ขอขอบคุณสุดยอดใบปิดจากท่านอาจารย์ขาม  กำพล นิยมไทย เป็นอย่างสูงครับ

The Way of the Dragon - Meng long guo jiang (1972)

Bruce Lee Siu-Lung  (猛龍過江)          ไอ้ซินตึ๊งบุกกรุงโรม 


Thanks for the great poster from The M.wright Collection  
                                                                                                   Thanks for the great poster from                                                                                                    The Oliver Pliatsikas Collection.


Demoness from Thousand Years - Qian nian nu yao (1990)

Jeng Wing-Chiu (千年女妖)       โปเยโปโลเย ตอน ปีศาจสาวพันปี 

Saturday, February 15, 2014

Snake in the Eagle's Shadow - She xing diao shou (1978)

Yuen Wo-Ping  (蛇形刁手)      ไอ้หนุ่มพันมือ / เดชไอ้หนุ่มพันมือ (ภาคสมบูรณ์)


ขอขอบคุณโปสเตอร์ฉบับภาษาไทยโดย ท่านอาจารย์ขาม กำพล  นิยมไทย ครับChow-Ken - Jing tian dong di (1972)

Ting Shan-Hsi   (驚天動地)            มหาบุรุษซุนยัดเซน


Thanks for the great poster from The M.wright Collection

Fire Bulls - Ying xiong lie nu (1966)

Lee Ga , Lee Hang , Pai Ying-Jui  (英雄烈女)         สงครามกู้แผ่นดิน 


Thanks for the great poster from The M.wright Collection