Saturday, January 26, 2013

Manhunt - Meng nan chi nu (1978)

Patrick Kong Yeung (猛男痴女)

Duel in the Desert - Nu ma fei sha (1977)

Siu Muk  (怒馬飛砂)

ขอขอบคุณโปสเตอร์จาก http://blog.daum.net/

The Life for Sale - Mai ming (1973)

Law Kei , Kim Si-Hyeon  (賣命) 

The Divine Martial Arts of Dharma - Da mo shen gong (1978)

Godfrey Ho Jeung-Keung , Lee Hyeok-Su  (達摩神功)


 ขอขอบคุณโปสเตอร์จาก www.kungfucinema.com

In the Line of Duty III - Huang jia shi jie III ci xiong da dao (1988)

Brandy Yuen Jan-Yeung , Arthur Wong Ngok-Tai  (皇家師姐III雌雄大盜)    โหดยังงี้...ปราณีไม่ได้ 


Bitter Taste of Blood - Wang ming tian ya (1988)

Albert Lai Gin-Kwok  (亡命天涯)      ไม่ให้เชือด 


Friday, January 25, 2013

Monday, January 21, 2013

The Sword of Justice - Han jian gu xing duanchang hua (1980)

Hui Sing-Yue  (寒劍孤星斷腸花)            ไอ้กระบี่ 14 แฉก     
Dragon Lord - Long shao ye (1982)

Jackie Chan (龍少爺)      เฉินหลงจ้าวมังกร

ขอขอบคุณโปสเตอร์ภาคภาษาไทยจากคุณศุภชัย  เวปไทยฟิลม์


Sunday, January 20, 2013

Three Famous Constables - San da ming bu hui jing shi (1983)

Cheung Paang-Yee  (三大名捕會京師)     ฤทธิ์ไอ้ดาบโค้ง 


ขอขอบคุณโปสเตอร์จาก คุณศุภชัย เวปไทยฟิลม์

The Adventure - Kuang feng sha (1972)

Li Su  (狂風沙)      หวังอยู่หมัดสลาตัน

The Virgin Sword - Yu nu jian (1969)

Chan Lit-Ban  (玉女劍)     เหยียบอกพยัคฆ์ 


ขอขอบคุณโปสเตอร์จาก คุณศุภชัย จากเวปไทยฟิลม์

Undeclared War - Sheng zhan feng yun (1990)

Ringo Lam Ling-Tung  (聖戰風雲)     ส่งมันมาล้างพันธุ์