Sunday, March 16, 2014

Darkside of Chinatown - Xi ya tu da tu sha (1989)

Jue Mai-Go , Yuen Cheung-Yan  (西雅圖大屠殺)         เผาโหดไชน่าทาวน์ 


Special thanks, the poster from Jub Classic Movie

The Silver Spear - Bi xue xian yin qiang (1979)

Tien Peng  (碧血冼銀槍)          ฤทธิ์ดาบฟ้าลั่น 


Butcher Wing - Zhu rou rong (1979)

Gam Ming , Luk Pak-Sang (豬肉榮)          ตือบะฉะสิงโต 


ขอขอบคุณเป็นพิเศษโปสเตอร์จาก สมปองคนเล่นของ(สะสม)

Black Eagle's Blades - Hei ying de gu dao (1981)

Cheung Paang-Yee (黑鷹的古刀)            ขุนดาบไอ้เหยี่ยวดำ 


The Marvelous Kung Fu - Qi quan guai tui qi ba xing (1979)

Raymond Lui Shing-Gung (奇拳怪腿掃把星)


Wednesday, March 12, 2014

Monkey War - Sun wu kong da zhan fei ren guo (1982)

Chan Jun-Leung (孫悟空大戰飛人國)   ไซอิ๋วกี่ ภาค 2  ตอน เห้งเจียถล่มมนุษย์ค้างคาว