Sunday, March 24, 2013

Warriors Two - Zan xian sheng yu zhao qian hua (1978)

Sammo Hung Kam-Bo  (贊先生與找錢華)     ไอ้กบหมัดบันลือโลก /หย่งชุน หมัดสะท้านบู๊ลิ้ม/หย่งชุน หมัดสะท้านภพ ชื่อ dvd โดย United จัดจำหน่าย)


ขอขอบคุณสุดยอดใบปิดจากท่านอาจารย์ขาม กำพล นิยมไทย เป็นอย่างสูงครับNo comments:

Post a Comment