Thursday, November 14, 2013

Fire Dragon - Huo long ren wu A ji ji hua (1983)

Chester Wong Chung-Gwong , Chu Yen-Ping  (火龍任務A級計劃)    ลุยละว๊ะ (เฉินหลง 9 มังกรคาบแก้ว ภาค 2)

No comments:

Post a Comment