Saturday, July 2, 2016

Raining in the Mountain - Kong shan ling yu (1979)

King Hu Chin-Chuan  (空山靈雨)              ตลุยแดนศักดิ์สิทธิ์


ขอขอบคุณรูปใบปิดภาษาไทยจากแฟนเพจ ดูอย่าง เดียว  
Thanks the Thai poster from ดูอย่าง เดียว Fanpage


No comments:

Post a Comment