Tuesday, April 8, 2014

Little Superman - Sheng long huo hu xiao ying xiong (1975)

Ng See-Yuen (生龍活虎小英雄)             เดชไอ้พยัคฆ์น้อย


Thanks for the great poster Mr.Kampol Niyomthai 
ขอขอบคุณสุดยอดใบปิดจากท่านอาจารย์ขาม กำพล นิยมไทย เป็นอย่างสูงครับ

No comments:

Post a Comment