Saturday, January 26, 2013

Friday, January 25, 2013

Princess Iron Fan - Tie shan gong zhu (1966)

Ho Meng-Hua  (鐵扇公主)  ไซอิ๋ว ตอนปราบปีศาจควายและพัดวิเศษ

Wednesday, January 23, 2013

Monday, January 21, 2013

The Sword of Justice - Han jian gu xing duanchang hua (1980)

Hui Sing-Yue  (寒劍孤星斷腸花)            ไอ้กระบี่ 14 แฉก     
Dragon Lord - Long shao ye (1982)

Jackie Chan (龍少爺)      เฉินหลงจ้าวมังกร

ขอขอบคุณโปสเตอร์ภาคภาษาไทยจากคุณศุภชัย  เวปไทยฟิลม์


Sunday, January 20, 2013

Three Famous Constables - San da ming bu hui jing shi (1983)

Cheung Paang-Yee  (三大名捕會京師)     ฤทธิ์ไอ้ดาบโค้ง 


ขอขอบคุณโปสเตอร์จาก คุณศุภชัย เวปไทยฟิลม์

The Adventure - Kuang feng sha (1972)

Li Su  (狂風沙)      หวังอยู่หมัดสลาตัน

The Virgin Sword - Yu nu jian (1969)

Chan Lit-Ban  (玉女劍)     เหยียบอกพยัคฆ์ 


ขอขอบคุณโปสเตอร์จาก คุณศุภชัย จากเวปไทยฟิลม์

Undeclared War - Sheng zhan feng yun (1990)

Ringo Lam Ling-Tung  (聖戰風雲)     ส่งมันมาล้างพันธุ์