Saturday, March 26, 2016

Thursday, March 10, 2016

Tuesday, March 8, 2016

Filial Son - Bu gong dai tian (1972)

Wu Min-Hsiung (不共戴天)           ร้อยดาบพันพยัคฆ์ 


ขอขอบคุณรูปใบปิดภาษาไทยจากท่านผู้ใช้นามว่า ดูอย่าง เดียว
Thanks the Thai poster from ดูอย่าง เดียว  

Sunday, March 6, 2016

Mirage - Hai shi shen lou (1987)

Tsui Siu-Ming (海市蜃樓)                 แผ่นดินชาติหิน 


Thanks to Jub Classic Movie for English Title.

Heroes Shed No Tears - Ying xiong wu lei (1986)

John Woo (英雄無淚)                    บ่งเหี้ยมด้วยเหี้ยม 

Thanks the poster from Jub Classic Movie 
Thanks to Plus Tseng for English Title.

Dragon in Jail -Yu zhong long (1990)

Kent Cheng Jak-Si (獄中龍)                 จำไว้เมียข้าเจ็บไม่ได้ 


Thanks the poster from ครูเชาว์  ลาวัลย์ and Jub Classic Movie


Friday, March 4, 2016

Genius, Dictator, Guards - Gui cai ba wang bing (1983)

Hui Sing-Yue (鬼才霸王兵)              ศึกเจ้าชายแกะทองคำ


Thanks the poster from Jub Classic Movie

Vampire Vs Vampire - Yi mei dao ren (1989)

Lam Ching-Ying  (一眉道人)          ผีกัดอย่ากัดตอบ ตอน ไม่ให้กัดก็ฟัดทั้งตัว