Friday, November 30, 2012

Brave Young Girls - hai ba wang hua (1990)

 Kam Bo   (黑海霸王花)    เชือดดับเบิ้ลนิ่ม

Rivals of the Silver Fox - Jue zhan yin hu (1979)

Chan Siu-Pang,Kim Jung-Yong (梅花螳螂)      ยอดยุทธจักรจิ้งจอกเงิน / 20 มนุษย์เงิน
Korean version: The Five Barriers


ขอขอบคุณใบปิดภาษาไทย "ยอดยุทธจักรจิ้งจอกเงิน"
จากแฟนเพจ ดูอย่าง เดียว Thanks the Thai poster from ดูอย่าง เดียว Fanpage     

Bruce Tuan's 7 Promises - Qi qiao feng huang bi yu dao (1980)

Au-Yeung Wang   (七巧鳳凰碧玉刀)    ยอดยุทธจักรกระบี่มรกตWednesday, November 28, 2012

Sunday, November 25, 2012

Fantasy Mission Force - Mi ni te gong dui (1983)

Meaning: The Enchanting-You Specializing Force / Japanese title: The Dragon Attack!! / Re-edit by Chester Wong: Fire Dragon
Chu Yen-Ping   (迷你特攻隊)    เฉินหลง 9 มังกรคาบแก้วposter from http://cinemaknifefight.com/

The Tiger and the Dragon - Xiang long fu hu (1971)

Ng Tan   (降龍伏虎)   จอมดาบพิชัยยุทธ

The Devilish Killer - Hou yan wang (1971)

Chin Sheng-En   (活閻王)     ดาบคู่สะท้านโลกันต์

The 18 Amazones - Wu lin shi ba nu jie (1979)

IFD Title: Bravado of a Lady Fight / Aka : Bruce Lee's Ways of Kung Fu
Kim Jung-Yong    (武林十八女傑) 
poster from blog.daum.net/

Lone Shaolin Avenger - Si da mang long (1977)

aka:Bruce Against the Odds / The Mighty Four / Four Brave Dragons , Alt title: Big Boss 2 
Kim Jung-Yong (四大猛龍)

The King with My Face - Tie tou huang di (1967)

Ho Meng-Hua  (鐵頭皇帝)     หน้ากากจักรพรรดิ

poster from blog.daum.net/


Cold Blade - Long mu xiang (1970)

Chor Yuen    (龍沐香)

Pursuit - Lin chong ye ben (1972)

Ching Gong  (林沖夜奔)          ขุนทวนอำมหิต / หลินชงเสือร้ายผู้ร่ายทวน (ฉบับ ดีวีดี)

Friday, November 23, 2012

Thou Shall Not Kill But Once - Shao Lin sha jie (1975)

Aka : Duel at the Sorim Temple (korean title) / video title: Shaolin Warrior
Ulysses Au-Yeung Jun   (少林殺戒)  อรหันต์ผู้ยิ่งใหญ่ 

poster from  http://www.kungfucinema.com
dvd cover from http://www.shaolinchamber36.com/t-alternative-covers/

Thursday, November 22, 2012

Wednesday, November 21, 2012

The Mighty One -Tong zi gong (1971)

Joseph Kuo Nan-Hong  (童子功)      นางสิงห์สาวจ้าวยุทธจักร / อยู่ยงคงกระพัน (ฉบับ DVD)


Two Toothless Tigers - Shuai ya lao hu (1980)

Ricky Lau Koon-Wai  (甩牙老虎)    ซี้ย่ำปึ๊ก