Tuesday, April 29, 2014

Thursday, April 24, 2014

The Monkey Goes West - Xi you ji (1966)

Ho Meng-Hua (西遊記)                  ไซอิ๋ว ตอน กำเนิดเห้งเจีย


Wednesday, April 23, 2014

The Tigress of Shaolin - Lin feng guai quan (1979)

Law Kei (痳瘋怪拳)                    เจ้าหนูหมัดหงิก , ฤทธิ์นางพญาแม่เสือ(ฉบับ DVD)
The Last Blood - Jing tian 12 xiao shi (1991)

Wong Jing (驚天12小時)                 2 ใหญ่ทะลุใหญ่


Monday, April 21, 2014

Tuesday, April 8, 2014

Little Superman - Sheng long huo hu xiao ying xiong (1975)

Ng See-Yuen (生龍活虎小英雄)             เดชไอ้พยัคฆ์น้อย


Thanks for the great poster Mr.Kampol Niyomthai 
ขอขอบคุณสุดยอดใบปิดจากท่านอาจารย์ขาม กำพล นิยมไทย เป็นอย่างสูงครับ

Friday, April 4, 2014

Tuesday, April 1, 2014

18 Shaolin Disciples - Shi ba luo han zhen (1975)

Hsu Tseng-Hung , Peter Pan Chi-Chun  (十八羅漢陣)             เส้าหลิน 18 อรหันต์


ขอขอบคุณ อาจารย์ชวนะ  บุญชู  โปสเตอร์ต้นฉบับ เทคนิคสีโปสเตอร์ครับ

Code Name Flash - Shan dian zhan shi (1987)

Leung Chi-Keung , Jue Aau (閃電戰士)                กองพันโหดดาวแดง

The Roar of the Vietnamese - Yue qing (1991)

Jeng Wing-Chiu  (越青)            วัยบ้า...วัยไฟ