Thursday, October 30, 2014

The Killer Meteors - Feng yu shuang liu xing (1976)

Lo Wei (風雨雙流星)       ไอ้ดาวหางจอมเพชฌฆาต / ศึกหวังอยู่สู้เฉินหลง (ฉบับ DVD)    
Sunday, October 26, 2014

Heroine Kan Lien Chu - Gan lian zhu (1976)

Hou Cheng (甘聯珠)             ถล่มสำนักบัวแดงขอขอบคุณใบปิดฉบับภาษาไทยจากแฟนเพจ ดู อย่างเดียว  มา ณ ที่นี้ด้วยครับ
Thanks the poster from Fanpage ดู อย่างเดียว


The Twelve Fairies - Zhi zun wu di zhi zhan shen (1990)

Chiu Chung-Hing  (至尊無敵之戰神)            คัมภีร์ 12 อภินิหาร 


Secret Mission - Yi du gong du (1972)

Chow Ming (以毒攻毒)


Sunday, October 12, 2014

Shanghai Shanghai - Luan shi er nu (1990)

Teddy Robin Kwan (亂世兒女)                  ทะลุฟ้า  ทั้งบ้าทั้งใหญ่Thanks HK poster from hkmovieposter

Thursday, October 2, 2014