Tuesday, August 29, 2017

The Sword - Ming jian (1980)

Patrick Tam Kar-Ming (名劍)                แค้นมือกระบี่


ขอขอบคุณใบปิดฉบับภาษาไทยจากแฟนเพจ ดู อย่างเดียว มา ณ ที่นี้ด้วยครับ 
Thanks the poster from Fanpage ดู อย่างเดียว

Monday, July 24, 2017

Prodigal Boxer - Fang shi yu (1972)

Ulysses Au-Yeung Jun (方世玉)               นักเตะเจอนักต่อย


ขอขอบคุณใบปิดฉบับภาษาไทยจากแฟนเพจ ดู อย่างเดียว  มา ณ ที่นี้ด้วยครับ
Thanks the poster from Fanpage ดู อย่างเดียว


Bruce's Fingers - Long men mi zhi (1976)

Joseph Kong Hung  (龍門秘指)             ไอ้นิ้วเพชรตะลุยแหลก
Wednesday, February 22, 2017

Fists, Kicks, and the Evils - He quan (1979)

To Man-Bo (鶴拳)                 เดชนกกะเรียนถล่มยุทธจักร


Saturday, February 18, 2017

Friday, February 17, 2017

Sunday, January 29, 2017

Into the Fire - Lie huo jie tou (1989)

Lo Kin (烈火街頭)              ดีเดือดกับเลือดบ้า 


ขอขอบคุณใบปิดภาษาไทยจาก Jub Classic Movie มา ณ ที่นี้ด้วยครับ 
Thanks the poster from Jub Classic Movie.


Friday, January 6, 2017

Angel Enforcers - Huang jia fei feng (1989)

Godfrey Ho Jeung-Keung (皇家飛鳳)                 ซือเจ๊หน่วยสวาท


ขอขอบคุณใบปิดภาษาไทยจาก Jub Classic Movie มา ณ ที่นี้ด้วยครับ
Thanks the poster from Jub Classic Movie. 

Thursday, January 5, 2017

The Mad Killer - Feng kuang sha shou (1971)

Lo Chen , Ng See-Yuen  (瘋狂殺手)             ไอ้เพชฌฆาตหน้าหิน


ขอขอบคุณใบปิดฉบับภาษาไทยจากแฟนเพจ ดู อย่างเดียว  มา ณ ที่นี้ด้วยครับ
Thanks the poster from Fanpage ดู อย่างเดียว

Fortune Chasers - Lan du cai shen (1990)

Charles Tang Wing-Hung (爛賭財神)               เหนือคนยังมีคน