Monday, April 29, 2019

The Young Taoism Fighter - Yin yang qi bing (1986)

Chen Chi-Hwa (陰陽奇兵)          หัตถ์สุริยันจันทรา

 

The Kid with a Tattoo - Tong tian xiao zi hong qiang ke (1980)

Sun Chung (通天小子紅槍客)          อินทรีผยองถล่มมังกรแดง

                             ขอขอบคุณใบปิดฉบับภาษาไทยจาก fb.Shaws BrothersMovie
                                                    Thanks the poster from fb. Shaws BrothersMovie

Challenge of the Masters - Lu acai yu huang feihong (1976)

Liu Chia-Liang (陸阿采與黃飛鴻)            จอมเพชฌฆาตเจ้าสิงโต

                                      ขอขอบคุณใบปิดฉบับภาษาไทยจาก fb.Shaws BrothersMovie
                                           Thanks the poster from fb. Shaws BrothersMovie

Friday, April 26, 2019

The Magic Bow - Shen gong (1968)

Ng Wui (神弓)          เกาทัณฑ์ประกาศิตThe One in Yellow - Huang shan ke (1969)

Ng Tan (黃衫客)                เดชไอ้เหลือง


 

Beauty Escort - Hu hua ling (1981)

Pao Hsueh-Li  (護花鈴)             ศึกกระดิ่งสวาท  
                                    ขอขอบคุณใบปิดฉบับภาษาไทยจาก fb ดูอย่างเดียว
                                           Thanks the poster from fb. ดูอย่างเดียว